ხშირად დასმული შეკითხვები

„ონლაინ ხმის მრიცხველი - ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაცია“ არის პლატფორმა, სადაც მოქალაქეებს აპლიკაციაში ასახულ კითხვებზე პასუხების გაცემის გზით, შესაძლებლობა ექნებათ, გაეცნონ იგივე კითხვაზე საარჩევნო პოლიტიკური სუბიექტის პოზიციას და შეხედულებას, მოკლედ და ამომრჩევლისთვის გასაგებ ენაზე. ეს დაეხმარება მოქალაქეს, გაიგოს, რომელი პოლიტიკური სუბიექტი დგას ყველაზე ახლოს მის შეხედულებებთან, რათა არჩევნებზე შეძლოს ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანის გაკეთება.

ონლაინ პლატფორმაში ასახული შეკითხვების შემუშავებაში ჩართულნი იყვნენ ვიშეგრადის ქვეყნების (ჩეხეთი, პოლონეთი, სლოვაკეთი) ექსპერტები, საქართველოში სხვადასხვა პროფილით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამეცნიერო და პროფესიული ასოციაციების წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები. პარტიებისადმი საკუთარი კითხვების დასმის საშუალება მოქალაქეებს მიეცათ სოციალური ქსელის საშუალებითაც. პროცესი იყო აბსოლუტურად გამჭვირვალე და საჯარო.

„ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ არის კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმის“ მიერ წარმოდგენილი პროექტი, რომელიც ეყრდნობა ვიშეგრადის სამი ქვეყნის (პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი) გამოცდილებას. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით.

„ონლაინ ხმის მრიცხველი“ დაეხმარება ამომრჩეველს:

 • პოლიტიკური პარტიის პროგრამის შესახებ ინფორმაციის კომპაქტურად მიღებაში - მაშინ, როდესაც პარტიების პროგრამები უფრო და უფრო რთული და კომპლექსური ხდება, ამომრჩევლისათვის რთულია, იპოვოს პარტია ან კანდიდატი, რომელიც მისთვის მისაღებ შეხედულებებს იზიარებს. ინფორმაციის კომპაქტური და გასაგები სახით წარმოდგენა, რასაც გვთავაზობს ეს აპლიკაცია, ეხმარება ამომრჩეველს გადაწყვეტილების მიღებაში, მაშინაც კი, როდესაც ეს ხდება პოლიტიკური პარტიების პლატფორმების ზედმეტად გამარტივების ხარჯზე. ეს ხელს შეუწყობს ამომრჩეველთა აქტიურობის ზრდას და პოლიტიკური განათლების დონის ამაღლებას მოსახლეობაში;
 • ამომრჩეველი ინფორმირებულია სხვადასხვა თემატიკის ირგვლივ განსახვავებული პარტიების პოლიტიკური პროგრამების და პოზიციების შესახებ და მკაფიოდ ხედავს განსხვავებას მათ შორის;
 • ზრდის პარტიების ანგარიშვალდებულებას ამომრჩევლის წინაშე, რადგან ამომრჩეველს ექნება შესაძლებლობა, კარგად შეაფასოს და შეადაროს - პარტიის მიერ დეკლარირებული პოზიცია და რეალური ქმედება მომავალში პარლამენტში აღმოჩენის შემთხვევაში;
 • ეხმარება ამომრჩეველს, რომელსაც არ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება და გაურკვეველია საკუთარ პოზიციაში, ჩამოყალიბებაში;
 • აპლიკაციაში ასახული კითხვებით პოლიტიკური პარტიები ეცნობიან ამომრჩევლისთვის პრიორიტეტულ და საინტერესო საკითხებს და შესაძლოა ზოგიერთ მათგანს ისეთ საკითხებზე გაამახვილებინოს ყურადღება პოლიტიკურ პლატფორმასა და პროგრამაში, რაც აქამდე ასახული არ ჰქონია;
 • ზრდის სამართლიანობას და პარტიებს შორის შეჯიბრებითობას არჩევნებზე.

აპლიკაცია ღიაა და მასში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, განურჩევლად ასაკისა, რომელიც გამოხატავს აღნიშნული კითხვარის შევსების სურვილს.

ყველა კითხვაზე პასუხების გაცემის შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება დიაგრამა. ის პროცენტულად აჩვენებს პირს, თუ რომელი პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკური პროგრამა და ხედვა შეესაბამება ამომრჩევლის პოზიციას ყველაზე მეტად. გარდა ამისა, ცალკე ფანჯარაში აპლიკაცია ანახებს ადამიანს ყოველ კითხვაზე პარტიის მიერ გაცემულ პასუხს, რომელზე დაჭერისას გამოჩნდება პარტიის კომენტარი, პოზიცია თუ ამონარიდი საარჩევნო პროგრამიდან.

პოლიტიკურ პარტიებს კითხვარის შევსებისას ჰქონდათ სრული თავისუფლება კონკრეტულ კითხვაზე პასუხის დაფიქსირებასთან ერთად, კონკრეტულ საკითხზე აესახათ საკუთარი კომენტარი/პოზიცია მათივე პოლიტიკურ პროგრამაზე დაყრდნობით, ისეთი ფორმით და მოცულობით, როგორაც საჭიროდ ჩათვლიდნენ. ზოგიერთმა პარტიამ რამდენიმე კითხვა კომენტარის გარეშე დატოვა, რადგან თვლის, რომ აღნიშნულ საკითხებში მათი პარტია საკმაოდ ამომწურავად პოზიციონირებს და ზედმეტ განმარტებას არ საჭიროებს. ზოგიერთ პარტიას კი არ აღმოაჩნდა საკუთარ საარჩევნო პროგრამაში აღნიშნულ საკითხებზე პოზიცია.

 • ეკა ბესელია — პ.პ. „სამართლიანობისთვის“
 • მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება - „ლელო საქართველოსთვის“
 • „გირჩი“
 • „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
 • „ევროპული საქართველო“
 • „შალვა ნათელაშვილი — საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“
 • „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი საქართველო დემოკრატიული მოძრაობა“
 • „არჩევანი სამშობლოსათვის“
 • „თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა, გიორგი წულაია)“
 • „სტრატეგია აღმაშენებელი“
 • ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები“
 • „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ჩვენი საქართველო - სოლიდარობის ალიანსი“
 • „რეფორმერი“
 • რესპუბლიკური პარტია
 • ქართული ოცნება

მოცემული აპლიკაციის ერთადერთ მიზანს წარმოადგენს პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამების შესახებ ამომრჩეველთა ინფორმირება, ცნობიერების ამაღლება და მათ მიერ გააზრებული და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება. აპლიკაციაში დაფიქსირებული პასუხები და შედეგები ვერ გამოიყენება, როგორც სტატისტიკა, რადგან მასში მონაწილეობისთვის მოქალაქეები არ ახდენენ საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას და რაიმე ფორმით აპლიკაციაში რეგისტრაციას. აპლიკაცია გახსნილია ყველა მოქალაქისთვის და მასში მონაწილეობა შეუზღუდავია. ონლაინ პლატფორმა ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისთვის, გამჭვირვალეა და ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ამომრჩევლის ინფორმირებას აქტიური პოლიტიკური სუბიექტების პოლიტიკური პროგრამის და დღის წესრიგის შესახებ.

აპლიკაციაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, შეუზღუდავად, პიროვნების იდენტიფიცირების და ასაკის მითითების გარეშე. კითხვარზე წვდომა შესაძლებელია პლატფორმაზე რეგისტრაციის გარეშე. შესაბამისად, აპლიკაციაში მონაწილეობა ანონიმურია და შეუძლებელია ადამიანის იდენტიფიცირება და მასზე ინფორმაციის მოპოვება.

ფონდი „სოხუმი“ არის ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 1997 წლიდან მუშაობს დასავლეთ საქართველოში გენდერული თანასწორობის, ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების და სამშვიდობო პროცესებში ქალთა ჩართვის ხელშეწყობის მიმართულებით. ორგანიზაციას აქვს პოლიტიკური პარტიების დასავლეთ საქართველოს ადგილობრივ ორგანიზაციებთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის მრავალწლიანი ისტორია. 2005 წლიდან აქტიურად მუშაობს წინასაარჩევნოდმოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდის კუთხით. ორგანიზაციამ 2008 წელს გამოსცა „საარჩევნო გზამკვლევი“ (პოლიტიკური პარტიების საპროგრამო დოკუმენტების კრებული) ფს აქტიურად გაავრცელა მოსახლეობაში - საინფორმაციო შეხვედრებისა თუ მრგვალი მაგიდების ორგანიზებით უზრუნველყოფდა დიალოგს მოსახლეობისა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის. 2006 წლიდან, ფონდი „სოხუმი“ აქტიურად თანამშრომლობს პოლიტიკური პარტიების „ქალთა ფრთის“ წარმომადგენლებთან, მათი როლის გაძლიერების და პოლიტიკურ პროგრამებში გენდერული თანასწორობის საკითხებისა და ქალთა პრიორიტეტების და საჭიროებების გათვალისწინების ხელშეწყობის მიზნით.

 

ხშირად დასმული შეკითხვები

„ონლაინ ხმის მრიცხველი - ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაცია“ არის პლატფორმა, სადაც მოქალაქეებს აპლიკაციაში ასახულ კითხვებზე პასუხების გაცემის გზით, შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ, იგივე კითხვაზე საარჩევნო პოლიტიკური სუბიექტის პოზიციას და შეხედულებას, მოკლედ და ამომრჩევლისთვის გასაგებ ენაზე. ეს დაეხმარება მოქალაქეს გაიგოს, თუ რომელი პოლიტიკური სუბიექტი დგას ყველაზე ახლოს მის შეხედულებებთან, რათა არჩევნებზე შეძლოს ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანის გაკეთება. .

ონლაინ პლატფორმაში ასახულ შეკითხვებს საფუძვლად დაედო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ქალთა საჭიროებების კვლევა, რომელშიც ჩართული იყო კოალიცია „ქალები მშვიდობისათვის“ წევრი ორგანიზაციები და ფონდი „სოხუმის“ ქალთა საინციატივო ჯგუფის წევრები. კვლევამ გამოკვეთა ბენეფიციარებისთვის მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები, რომელიც აისახა პლატფორმის კითხვარში.

პლატფორმა შეოქმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმის“ მიერ საერთაშორისო ორგანიზაცია „Kvinna Till Kvinna“-ს მხარდაჭერით. ფონდი „სოხუმის“ 31.01.2021-დან 31.12.2021-მდე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს პროექტს - «ქალთა მონაწილეობა ნდობის აღდგენასა და მდგრადი მშვიდობის მშენებლობაში“. პროექტის შედეგად მობილიზებული, შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილი კონფლიქტით დაზარალებული და იგპ თემის ლიდერი ქალები ჩართული იქნებიან ადგილობრივ პოლიტიკურ დიალოგში.

„ონლაინ ხმის მრიცხველი“ დაეხმარება ამომრჩეველს:

 • პოლიტიკური პარტიის პროგრამის შესახებ ინფორმაციის კომპაქტურად მიღებაში - მაშინ, როდესაც პარტიების პროგრამები უფრო და უფრო რთული და კომპლექსური ხდება, ამომრჩევლისათვის რთულია, იპოვოს პარტია ან კანდიდატი, რომელიც მისთვის მისაღებ შეხედულებებს იზიარებს. ინფორმაციის კომპაქტური და გასაგები სახით წარმოდგენა, რასაც გვთავაზობს ეს აპლიკაცია, ეხმარება ამომრჩეველს გადაწყვეტილების მიღებაში, მაშინაც კი, როდესაც ეს ხდება პოლიტიკური პარტიების პლატფორმების ზედმეტად გამარტივების ხარჯზე. ეს ხელს შეუწყობს ამომრჩეველთა აქტიურობის ზრდას და პოლიტიკური განათლების დონის ამაღლებას მოსახლეობაში;
 • ამომრჩეველი ინფორმირებულია სხვადასხვა თემატიკის ირგვლივ განსახვავებული პარტიების პოლიტიკური პროგრამების და პოზიციების შესახებ და მკაფიოდ ხედავს განსხვავებას მათ შორის;
 • ზრდის პარტიების ანგარიშვალდებულებას ამომრჩევლის წინაშე, რადგან ამომრჩეველს ექნება შესაძლებლობა, კარგად შეაფასოს და შეადაროს - პარტიის მიერ დეკლარირებული პოზიცია და რეალური ქმედება მომავალში პარლამენტში აღმოჩენის შემთხვევაში;
 • ეხმარება გაურკვეველ ამომრჩეველს, რომელსაც არ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება და გაურკვეველია საკუთარ პოზიციაში, ჩამოყალიბებაში;
 • აპლიკაციაში ასახული კითხვებით პოლიტიკური პარტიები ეცნობიან ამომრჩევლისთვის პრიორიტეტულ და საინტერესო საკითხებს და შესაძლოა ზოგიერთ მათგანს ისეთ საკითხებზე გაამახვილებინოს ყურადღება პოლიტიკურ პლატფორმასა და პროგრამაში, რაც აქამდე ასახული არ ჰქონია;
 • ზრდის სამართლიანობას და პარტიებს შორის შეჯიბრებითობას არჩევნებზე.

აპლიკაცია ღიაა და მასში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, განურჩევლად ასაკისა, რომელიც გამოხატავს აღნიშნული კითხვარის შევსების სურვილს.

ყველა კითხვაზე პასუხების გაცემის შემდეგ, ეკრანზე გამოჩნდება დიაგრამა. ის პროცენტულად აჩვენებს პირს, თუ რომელი პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკური პროგრამა და ხედვა შეესაბამება ამომრჩევლის პოზიციას ყველაზე მეტად. გარდა ამისა, ცალკე ფანჯარაში, აპლიკაცია ანახებს ამომრჩეველს, ყოველ კითხვაზე პარტიის მიერ გაცემულ პასუხს, რომელზე დაჭერისას გამოჩნდება პარტიის, სკითხთან დაკავშირებული კომენტარი, პოზიცია.

პოლიტიკური პარტიებს, კითხვარის შევსებისას, ჰქონდათ სრული თავისუფლება კონკრეტულ კითხვაზე პასუხის დაფიქსირებასთან ერთად, კონკრეტულ საკითხზე აესახათ საკუთარი კომენტარი/პოზიცია მათივე პოლიტიკურ პროგრამაზე დაყრდნობით, ისეთი ფორმით და მოცულობით, როგორაც საჭიროდ ჩათვლიდნენ. ზოგიერთმა პარტიამ რამდენიმე კითხვა კომენტარის გარეშე დატოვა, რადგან თვლის, რომ აღნიშნულ საკითხებში მათი პარტია საკმაოდ ამომწურავად პოზიციონირებს და ზედმეტ განმარტებას არ საჭიროებს. ზოგიერთ პარტიას კი არ აღმოაჩნდა საკუთარ საარჩევნო პროგრამაში აღნიშნულ საკითხებზე პოზიცია.

 • „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორტისტული პარტია“;“
 • „გირჩი“
 • „ლელო საქართველოსთვის“;
 • „გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია აღმაშენებელი“;
 • „ევროპული საქართველო“;
 • მ.პ.გ. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“;
 • „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.

მოცემული აპლიკაციის ერთადერთ მიზანს წარმოადგენს პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამების შესახებ ამომრჩეველთა ინფორმირება, ცნობიერების ამაღლება და მათ მიერ გააზრებული და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება. აპლიკაციაში დაფიქსირებული პასუხები და შედეგები ვერ გამოიყენება, როგორც სტატისტიკა, რადგან მასში მონაწილეობისთვის მოქალაქეები არ ახდენენ საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას და რაიმე ფორმით აპლიკაციაში რეგისტრაციას. აპლიკაცია გახსნილია ყველა მოქალაქისთვის და მასში მონაწილეობა შეუზღუდავია. ონლაინ პლატფორმა ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისთვის, გამჭვირვალეა და ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ამომრჩევლის ინფორმირებას აქტიური პოლიტიკური სუბიექტების პოლიტიკური პროგრამის და დღის წესრიგის შესახებ.

აპლიკაციაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, შეუზღუდავად, პიროვნების იდენტიფიცირების და ასაკის მითითების გარეშე. კითხვარზე წვდომა შესაძლებელია პლატფორმაზე რეგისტრაციის გარეშე. შესაბამისად, აპლიკაციაში მონაწილეობა ანონიმურია და შეუძლებელია ადამიანის იდენტიფიცირება და მასზე ინფორმაციის მოპოვება.

ფონდი "სოხუმი“, ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც 1997 წლიდან მუშაობს დასავლეთ საქართველოში გენდერული თანასწორობის, ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების და სამშვიდობო პროცესებში ქალთა ჩართვის ხელშეწყობის მიმართულებით. ორგანიზაციას აქვს დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივ ორგანიზაციებთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის მრავალწლიანი ისტორია. 2005 წლიდან აქტიურად ვმუშაობთ მოსახლეობის წინასაარჩევნოდ ინფორმირებულობის გაზრდის მიმართულებით. 2012 და 2016 წლებში გამოვეცით საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიების საპროგრამო დოკუმენტების კრებული, რომელსაც აქტიურად ვავრცელებდით მოსახლეობაში და მრავალი საინფორმაციო შეხვედრებისა თუ მრგვალი მაგიდების ორგანიზებით უზრუნველვყოფდით მოსახლეობისა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის დიალოგს. 2006 წლიდან, აქტიურად ვთანამშრომლობდით პოლიტიკური პარტიების „ქალთა ფრთის“ წარმომადგენლებთან, მათი როლის გაძლიერების და პოლიტიკურ პროგრამებში გენდერული თანასწორობის საკითხებისა და ქალთა პრიორიტეტების და საჭიროებების გათვალისწინების ხელშეწყობის მიზნით.

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ფონდმა „სოხუმი“, ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით, განახორციელა ევროპაში აპრობირებული და წარმატებულ მოდელი - „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველის“ დანერგვა, რომელიც გულისხმობდა „ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის“ დანერგვას ამომრჩეველთა წინასაარჩევნოდ ინფორმირების მიზნით.

მოცემულ ეტაპზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ფონდი „სოხუმისა“ და ქალთა სამშვიდობო კოალიცია „ქალები - მშვიდობისთვის“ მიერ ხორციელდება მსგავსი პლატფორმის - ამომრჩევლის რჩევის/კონსულტაციის აპლიკაციის დანერგვა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ზუგდიდის ამომრჩეველს, სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტის ხედვებს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე, განსაკუთრებული ფოკუსით ქალთა, იგპ, კონფლიქტით დაზარალებული და სხვა ადგილობრივი ჯგუფების საჭიროებებზე.

 

2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნები

აპლიკაციის შევსება

„ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის“ შესახებ

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“, საერთაშორისო ორგანიზაცია Kvinna Till Kvinna-ს მხარდაჭერით, ახორციელებს ევროპაში წარმატებული მოდელის - ონლაინ „ხმის მრიცხველის“ - ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის (Voter Advice Application) დანერგვას ამომრჩეველთა წინასაარჩევნოდ ინფორმირების მიზნით.

(აპლიკაციის დანერგვა ხდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, 2021 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის)

„ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაცია“ გულისხმობს ონლაინ პლატფორმის შექმნას, სადაც მოქალაქეებს, აპლიკაციაში ასახულ კითხვებზე პასუხების გაცემის გზით, შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ, იგივე კითხვაზე  ადგილობრივი არჩევნების საარჩევნო  პოლიტიკური სუბიექტის პოზიციას და შეხედულებას, მოკლედ და ამომრჩევლისთვის გასაგებ ენაზე. ეს დაეხმარება მოქალაქეს გაიგოს, თუ რომელი პოლიტიკური სუბიექტი დგას ყველაზე ახლოს მის შეხედულებებთან, რათა არჩევნებზე შეძლოს ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანის გაკეთება.

მიმდინარე ინოვაციური პროექტის პირველ გამოცდილებას წარმოადგენდა  2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ონლაინ ხმის მრიცხველის დანერგვა, რაც დაეფუძნა ვიშეგრადის ქვეყნების - ჩეხეთის, პოლონეთის და სლოვაკეთის გამოცდილებას (მოხდა შესწავლა, თუ რა როლს ასრულებს წინასაარჩევნოდ ამომრჩეველთა ინფორმირებისა და აქტიურობის გაზრდის საქმეში ევროპაში და კერძოდ, ვიშეგრადის ქვეყნებში ფართოდ გავრცელებული ონლაინ პლატფორმა „ამომრჩევლის რჩევის (კონსულტაციის) აპლიკაცია“ (Voter Advice Application), რის შემდეგაც 70 000-ზე მეტმა ამომრჩეველმა ისარგებლა პლატფორმით, რათა მიეღო ინფორმაცია პოლიტიკური სუბიექტების პროგრამებზე.

 

აპლიკაციაში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები:

 1. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორტისტული პარტია“;
 2. „გირჩი“;
 3. „ლელო საქართველოსთვის“;
 4. „გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია აღმაშენებელი“;
 5. „ევროპული საქართველო“;
 6. მ.პ.გ. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“;
 7. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები

„ამომრჩეველთა რჩევის აპლიკაციის მოქმედება დასრულდა. 15 სექტემბრიდან - 21 ნოემბრამდე აპლიკაცია 68780-მა ადამიანმა შეავსო. ეს საკმაოდ სერიოზული განაცხადია, რაც მკაფიოდ მეტყველებს ქვეყნის მომავალი პოლიტიკის და კურსის მიმართ ამომრჩევლის მაღალ ინტერესზე და ახალი მოწვევის პარლამენტისთვის პრიორიტეტული საკითხების საზოგადოებრივ დაკვეთაზე. ფონდი „სოხუმი“ აგრძელებს, ამომრჩეველთა მიერ ანკეტაში დაფიქსირებული ყველაზე პრიორიტეტული საკითხების ანალიზს, რაც საბოლოოდ აისახება სარეკომენდაციო დოკუმენტში და მიეწოდება აპლიკაციაში მონაწილე ყველა პოლიტიკურ პარტიას და ახალი მოწვევის პარლამენტის წევრებს გასათვალისწინებლად.“

დასრულდა „ონლაინ ხმის მრიცხველის - ამომჩევლის რჩევის აპლიკაცია“ 2021

დასრულდა „ონლაინ ხმის მრიცხველის - ამომჩევლის რჩევის აპლიკაცია“ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში.

აპლიკაციაში მონაწილეობა  21 000-მდე ამომრჩეველმა მიიღო.

აპლიკაციით მოსარგებლე მოქალაქეებმა მიიღეს ინფორმაცია, რომელი პოლიტიკური პარტიებიის პროგრამები იყო მათ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს.

აპლიკაციაში ასახული პასუხების თანახმად მოსახლეობის 83% მიაჩნია, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესება და ადგილობრივ ელექტრონულ პროგრამებსა და სერვისებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ასევე 83% თვლის, რომ აუცილებელია სოფლებში არსებული ამბულატორიების ინფრასტრუქტურული, ტექნიკური და ადამიანური რესურსების საჭიროებების შეფასება და მათი სათანადო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სამედიცინო სერვისებისადმი მოსახლეობის უკეთ ხელმისაწვდომობისთვის. 80%-ის აზრით, ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა ჩაერთოს რეგიონში COVID–19-ის პანდემიის პროფილაქტიკისა და მის შედეგებთან ბრძოლის საქმეში (მოსახლეობის ინფორმირება, იმ კატეგორიის ადამიანთა/ოჯახების გამოვლენა, რომელიც ყველაზე უფრო დაზარალდა პანდემიის პერიოდში და მათთვის სოციალური, ჯანდაცვის და ა.შ. მიზნობრივი დახმარების გაწევა).

პროექტში მონაწილეობა მიიღო შემდეგმა პოლიტიკურმა პარტიებმა:

✔„საქართველოს ლეიბორტისტული პარტია“;

✔ „გირჩი - მეტი თავისუფლება“;

✔ „ლელო საქართველოსთვის“;

✔ „გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია აღმაშენებელი“;

✔ „ევროპული საქართველო“;

✔ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“;

✔ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.

პროექტი განხორციელდა საერთაშორისო ორგანიზაცია Kvinna Till Kvinna-ს მხარდაჭერით

 

The "Online Vote-O-Meter - Voter Advice Application" for the 2021 local self-government elections in Zugdidi Municipality has been completed.

Up to 21,000 voters took part in the application.

Citizens using the app were informed which political party programs were closest to their views.

According to the answers given in the application, 83% of the population believe that there is an urgent need in Zugdidi Municipality to improve electronic services and increase the population's access to local electronic programs and services. Also, 83% believe that it is necessary to assess the infrastructure, technical and human resource needs of outpatient clinics in villages and ensure their proper functioning, for better access to medical services for the population. 80% think that local self-government should be involved in preventing and combating the COVID-19 pandemic in the region (informing the population, identifying the category of people/families most affected during the pandemic, and providing them with social, health, etc.). Targeted assistance).

The following political parties took part in the project:

 • Labour Party of Georgia;
 • "Girchi - more freedom";
 • Lelo for Georgia;
 • Giorgi Vashadze - Strategy Aghmashenebeli;
 • European Georgia;
 • Georgian Dream – Democratic Georgia;
 • United National Movement.

The project was implemented with the support of the international organization Kvinna Till Kvinna

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.