მონაწილე პოლიტიკური პარტიები

კატეგორია გადასვლები: 802

ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2021 წლის

თვითმმართველობის არჩევნებისათვის

 

 

დაბეჭდვა