ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 1

ეთანხმებით, თუ არა აზრს, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი?