ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 10

ეთანხმებით თუ არა, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური დახმარება დაფუძნებული უნდა იყოს საჭიროებაზე და არა სტატუსზე?