ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 11

ეთანხმებით თუ არა, რომ მეტი ქალი უნდა იყოს ჩართული ქვეყნის მართვაში და გადაწყვეტილების მიღების ყველა დონეზე და ამის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია საარჩევნო სიაში ფიქსირებული გენდერული კვოტების შემოღება?