ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 13

ეთანხმებით თუ არა, რომ სახელმწიფომ უნდა გაზარდოს მხარდაჭერის უფასო სერვისები, მათ შორის, ბავშვის მოვლის/ზრუნვის გახანგრძლივებული სერვისები სკოლებსა და ბაღებში, მარტოხელა დედებისთვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, რათა ქალებს საშუალება მიეცეთ, აქტიურად ჩაერთონ ეკონომიკურ საქმიანობაში?