ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 15

ეთანხმებით თუ არა, რომ სოციალურად დაუცველი ჯგუფების გასაძლიერებლად და დასაქმების სტიმულირებისთვის, მათ მიერ მეწარმეობის წამოწყება ან სხვა სახით დასაქმება არ უნდა გახდეს სტატუსის და დახმარების მოხსნის საფუძველი (1 წლის განმავლობაში მაინც)?