ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 16

ეთანხმებით თუ არა, რომ სადღეისოდ მოქმედი საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა წარმატებულია?