ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 17

ეთანხმებით თუ არა მოქმედ საპენსიო რეფორმას და დაგროვებითი პენსიის სქემაში მონაწილეობის სავალდებულო ხასიათს?