ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 18

ეთანხმებით თუ არა, რომ მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს საჯარო სივრცეების ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის?