ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 19

ეთანხმებით თუ არა, რომ საქართველოში მცხოვრებ უმცირესობათა წარმომადგენლებს (ნაციონალური, რელიგიური, სექსუალური) სჭირდებათ მეტი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციისთვის?