ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 2

ეთანხმებით, თუ არა აზრს, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი?