ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 22

ეთანხმებით თუ არა, რომ მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ხელშესაწყობად აუცილებელია გადასახადების ოდენობის შემცირება?