ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 23

ეთანხმებით თუ არა, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია ხელს შეუწყობს ეკონომიკის ზრდას და ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობის თანდათანობით შემცირებას?