ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 25

ეთანხმებით თუ არა, რომ უნდა აიკრძალოს აზარტულ და მომგებიან თამაშების რეკლამები, როგორც სატელევიზიო, ასევე ელექტრონულ ფორმატში, ინტერნეტში, გარე რეკლამებზე, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე?