ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 27

ეთანხმებით თუ არა, რომ განათლების არსებული სისტემა უზრუნველყოფს ხარისხიან და ფინანსურად ხელმისაწვდომ განათლებას?