ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 28

ეთანხმებით თუ არა, რომ სახელწიფომ უნდა გაზარდოს განათლების სფეროს დაფინანსება?