ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 29

ეთანხმებით თუ არა, რომ სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს საზოგადოებრივი ელექტროტრანსპორტის წახალისება?