ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 30

ეთანხმებით თუ არა, რომ სახელმწიფომ უნდა გააძლიეროს და გაამკაცროს ბაზარზე არსებული საკვები პროდუქტების, სათამაშოების, საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნივთების მავნე ნივთიერების შემცველობაზე კონტროლი?