ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 31

ეთანხმებით თუ არა, რომ გზებზე მეტი კონტროლი და საგზაო მოძრაობის დარღვევებისათვის ჯარიმების გაზრდა შეამცირებს საგზაო შემთხვევებს?