ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 32

ეთანხმებით თუ არა, რომ მარჯვენასაჭიანი მანქანა მეტ რისკს იწვევს გზაზე და უნდა აიკრძალოს საქართველოში?