ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 33

ეთანხმებით თუ არა, რომ დღეს არსებული სასამართლო სისტემა უზრუნველყოფს სამართლიან და მიუკერძოებელ მართლმსაჯულებას?