ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 34

ეთანხმებით თუ არა, რომ პროპორციული არჩევნები საუკეთესო გზაა დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველსაყოფად?