ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 5

ეთანხმებით თუ არა აზრს, რომ საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარება უპირობოდ მშვიდობიანი გზით უნდა მოხდეს?