ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 6

ეთანხმებით, თუ არა, რომ საქართველომ მეტი ფინანსური რესურსი უნდა ჩადოს, არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების საქმეში, რათა შემცირდეს მათი დამოკიდებულება რუსეთზე? (სახელმწიფო პროგრამა „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისათვის“ უფრო ქმედითი განხორციელებისთვის)