ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 7

ეთანხმებით თუ არა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის უნდა გაიზარდოს ჯანდაცვის პროგრამები, უფასო სამედიცინო სერვისების მოცულობები, რაც ხელს შეუწყობს ხალხებს შორის ურთიერთობების აღდგენას და შერიგებას?