ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 8

ეთანხმებით თუ არა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს განათლების მიღების მეტი შესაძლებლობა საქართველოსა და საზღვარგარეთ, რათა შემცირდეს მისი დამოკიდებულება რუსეთზე?